PHR03736 - Katrina's Number One Fan

Ratings :


Date Issue : Mar. 01, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Belle Feliz
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

She had a very special place in his heart and no one could ever replace her. Hindi makapaniwala si Katrina nang muli niyang makita si Harvy pagkatapos ng maraming taon. Oo at madalas niyang naiisip kung kailan at kung paano sila muling magkikita, ngunit hindi niya inakalang magkakasama sila sa trabaho. He was her high school sweetheart—her first love and first heartache. Ang akala niyang nalimot n­a niyang nakaraan ay muling nanariwa. Hindi lamang kilig at saya ang nanariwa kundi pati ang pait at sakit na idinulot nito sa kanya. She knew she was being silly. Napakatagal na mula nang mangyari ang nakaraan. Hindi na dapat bumibilis ang tibok ng puso niya tuwing malapit ito sa kanya. She couldn’t fall in love with him again. She couldn’t risk her heart again. Ngunit mapipigil pa ba niya ang puso niya na mahalin uli ito kung iyon naman talaga ang nakatakdang mangyari?


Related Stories