Sweetheart 3; You Belong To My Heart - SWG00003

Ratings :


Date Issue : Mar. 14, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 59.00
  Share by Twitter


About This Book

“You belong to me, sweetheart, to my heart, now and forever.” Hindi mapaniwalaan ni Joanna na pagkalipas ng pitong taon ay muling nagbalik sa buhay niya si Franz. Seven years of heartache pero mukhang determinado si Franz na patuloy siyang magdusa sa kasalanang bagaman hindi ginawa ay inako niya. Isa lang ang alam niyang solusyon upang matahimik na silang pareho: ang magpakasal kay Arnel.


Related Stories