Hotshots Series 8; The Groom - HOT00008

Ratings :


Date Issue : Mar. 14, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Belle Feliz
ISBN :
Price : PHP 89.00
  Share by Twitter


About This Book

“It had been only you since the night I kissed you. It will only be you." “Walang nagbago sa `yo.” Iyon ang sinabi ng ex-boyfriend ni Amy nang magkita uli sila. Nagkaroon iyon ng hindi magandang epekto sa kanya sa kabila ng magandang career bilang isang surgeon. Pakiramdam kasi niya ay hindi umusad ang kanyang personal life. Puro siya trabaho. Puro siya career. Parang naging restless siya dahil doon. Madalas sabihin ng ina at mga kapatid na maghanap na siya ng mapapangasawa. Napag-iiwanan na rin siya ng mga kaibigan sa labas ng ospital. Imbes na pagsumikapang magkaroon ng life, kumuha si Amy ng extra shift sa ER, umaasang mabubura ng kaabalahan ang naging epekto ng sinabi ng cheater niyang ex. Sa emergency room muling nakita ni Amy si Wyatt, ang dating fiancé ng kanyang Ate Anikka. Walong taon na ang nakakaraan ay ikakasal na dapat ang dalawa. Pero sumama sa best friend ni Wyatt ang kanyang Ate Anikka. Nagpunta si Wyatt sa ER nang gabing iyon dahil sa severe reaction sa isang erectile dysfunction drug. They used to be good friends. Medyo nakakailang at nakakahiya man ang pagkikita uli nila, inamin pa rin nila na na-miss nila ang isa’t isa. Ang sunod nilang namalayan ay nagkukunwari na silang may romantic relationship. Masyado nilang na-enjoy ang kanilang pretend relationship na hindi na nila alam kung kailan iyon natigil sa pagiging pretend.


Related Stories