Spiral Gang Book 1; Ang Nawawalang Bayan - RF00035

Ratings :


Date Issue : Sep. 15, 2018
Publisher : Rebel Fiction
Author : Maricar Dizon
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Magkakaibigan tayo. Walang iwanan.” Sa unang tingin, simple at normal na bayan lang ang Tala. Hmm… Iyon ang akala ng lahat. Dahil isang summer vacation, napatunayan ni Ruth at ng kanyang mga kaibigan na puno ng hiwaga at kababalaghan ang Tala. Dahil sa mapaglarong mga nilalang na may matapang na amoy ng bulaklak, nagkandaligaw-ligaw sila sa kagubatan. At imbes na makauwi, nahulog pa sila sa bangin at bumagsak sa isang lawa. Sa pag-ahon nila, nagulat sina Ruth nang ma-realize na wala na sila sa Tala. Napunta sila sa Nawawalang Bayan na may mga nakatirang anyong hayop kapag umaga at nagiging anyong tao sa gabi. Sa lugar na hindi sila puwedeng abutan ng paglubog ng araw kundi ay magiging pagkain sila ng mga nilalang ng dilim…


Related Stories