CAR00008 - Cardinal Bastards Series 8 - Daniel Caleb Cardinal

Ratings :


Date Issue : May. 04, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

He was everything any woman would dream of. And he was hers. Hulog ng langit para kay Blanca ang pagdating ni Daniel sa kanyang buhay. He wasn’t just someone she could depend on pagdating sa mga problema niya sa negosyo, parang moral booster din niya ang lalaki sa pagpapalakas sa kanyang loob. Kaya hindi mahirap na sa paglipas ng mga araw ay na-in love siya kay Daniel. Sigurado si Blanca, may katugon ang damdamin niya kay Daniel. Dahil kung hindi, he wouldn’t kiss her so passionately and find it so hard to leave her side. Hindi siguro magtatagal, magpo-propose na ito sa kanya. Pero natuklasan ni Blanca na mula’t sapul ay paghihiganti lang ang habol ng lalaki. He was the kid her brother used to bully, the one who lost so much because of her brother. Daniel wanted blood and not her heart. Most definitely not her love…


Related Stories