PPS00113 - Secret Series 1 - Alaala

Ratings :


Date Issue : May. 22, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Jastinne Knight
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

“Nakapagdesisyon na ako. Mamahalin kita sa ayaw at sa gusto mo.” Lije was a lost soul—literally speaking. Pinabalik siya sa lupa para tapusin ang misyon niyang hindi natapos noong nabubuhay pa siya. Pero wala siyang maalala sa totoong pagkatao. He had sixty days to finish his mission. At tutulungan siya ng babaeng nagngangalang Happy para matapos niya ang misyon. Ito lang ang taong nakakakita sa kanyang kaluluwa. Ang gusto lang ni Lije sa ikalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ay tapusin ang misyon nang maayos, hanapin ang totoong pagkatao nang matahimik na siya. But destiny had its own plan for him. He fell in love with Happy. Every day with her was like living again. Masaya si Lije kapag kasama si Happy at umaasang magkakaroon siya ng ikalawang pagkakataon para mabuhay. But while discovering his real identity, marami ring sekreto ang isa-isang nabubuksan. Dark past. Dark secrets. Too dark Lije was afraid it may harm Happy. This was not a fairy tale. He was not some goddamn hero who would save a damsel in distress. He was the one who needed to be saved. But love had its own way. Dahil kahit nalaman na ni Happy ang totoo niyang pagkatao ay minahal pa rin siya nito. Too bad bilang na lang ang oras niya para iparamdam din kay Happy kung gaano niya ito kamahal…


Related Stories