PHR06290 - More Than A Fairy Tale - Rumple and the Baby Mommy

Ratings :


Date Issue : May. 23, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Cady Lorenzana
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Hindi mo na kailangang mag-effort para mahalin din kita. Because I already love you.” Hindi makapaniwala si Rumple nang bigyan siya ng kondisyon ng lolo niya para makuha ang kompanya nito. Bakit kailangan pa ng kondisyon samantalang siya na ang pinakamagaling nitong apo? His company will be in good hands. Pero no choice si Rumple. Seryoso ang lolo niya. Kailangan niya ng anak para makuha ang kompanya. Blessing in disguise na rin naman na nangangailangan si Katrina, ang house helper niya. They made a deal. Pahihiramin niya ito ng pera pero kailangan, bigyan siya ng anak. Everything is going well… or so he thought. Dahil tama nga bang mahulog ang loob niya sa babaeng trabaho lang dapat para sa kanya?


Related Stories