KRG00007 - Kristine Series 7 - Franco Navarro

Ratings :


Date Issue : May. 23, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 52.00
  Share by Twitter


About This Book

Dalawang buwang sanggol pa lamang si Bea nang mangako ang sampung taong gulang na si Franco Navarro sa kanyang ama na pakakasalan siya sa pagsapit ng ikalabing walong tag-araw. At dalawang buwan na ang nakalampas matapos ang eighteenth birthday niya. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ni Bea ay makakaharap niya si Franco Navarro upang ipatupad dito ang pangakong binitiwan. Si Franco Navarro ay walang balak na magpakasal sa kahit na kaninong babae. Pero determinado si Bea and she was holding on to his promise once upon a time.


Related Stories