STIG0001 - Stallion Island Series 1 - Misha Santoros

Ratings :


Date Issue : May. 25, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Isang babae lang ang `di nawawala sa isip ko. That’s you.” Si Rahya, ang kanyang pinsang si Rome, at ang boyfriend nitong si Misha ang tatlong pinakamahalagang tao sa kanilang kompanya. Atas ng kanyang lolo na may-ari ng kompanya na alalayan niya si Rome. Business muna bago ang anupaman. Kaya hindi pa puwedeng makipag-date si Rahya habang hindi pa naikakasal ang pinsan niya kay Misha. Pero lumabo ang relasyon ng mga ito. Dahil doon ay nadamay ang project nila sa Stallion shampoo. Iyon pa naman ang magiging passport ni Rahya sa pagpasok sa Stallion Island. Isa lang ang paraan para magkasundo ang dalawa: turuan si Misha na maging perfect boyfriend para sa pinsan niya. Pero habang ginagawa iyon ni Rahya, unti-unti siyang nahuhulog kay Misha. Siya na ang nagiging perfect girlfriend para dito.


Related Stories