STIG0002 - Stallion Island Series 2- Jayson Alden Arcena

Ratings :


Date Issue : May. 25, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Sa tingin mo, bakit ikaw ang inihaharap ko sa ibang mga babaeng may gusto sa akin? Dahil kahit gusto kong iwasan ka, ikaw pa rin ang gusto ko.” Kung isang fairy tale para sa karamihan sa mga kababaihan sa Pilipinas na makadaupang-palad ang isang miyembro ng Stallion Island na katulad ni Jayson Alden Arcena, isa naman iyong bangungot para kay Imhan. Maraming pagkakataon sa buhay niya ang nasisira dahil sa pakikialam nito at pagiging sipsip sa kanyang mga magulang. At ang nakakainis pa, isang ngiti lang ni Jayson, parang Jell-O na sa lambot ang mga tuhod niya. Hanggang sa dumating ang oras na kinailangan ni Imhan ang tulong ni Jayson. Isang kasunduan ang kailangan niyang tuparin. And she knew that it could put her heart on the line…


Related Stories