STIG0004 - Stallion Island Series 4 - Leigh Armaund Lopez (New Edition)

Ratings :


Date Issue : May. 28, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“I may lose you but at least I know that I contributed something to make you happy. Kahit masakit…” Filipina Cornejo was a tough future lawyer. Pero pagdating kay TJ Javellana, laglag agad ang mga panga niya. He was her dream man. Ito lang ang dahilan kung bakit gusto niyang tumapak sa sikat na Stallion Island. Kaya nang manalo si Filipina sa isang Trip to Jerusalem game ng free passes para makapasok sa eksklusibong isla, hindi na niya pinalagpas ang pagkakataon. She must seize the opportunity. In her quest to see TJ, Filipina came face-to-face with her ex-boyfriend Leigh Armaund Lopez. Lee was her nightmare yet he was the only man who could turn her heart around. Pero wala siyang magagawa sa isang lalaki na hindi kayang tanggapin ang lakas niya bilang babae at hindi rin nito kailangan ng babaeng katulad niya na kayang protektahan ang sarili. Pero bakit sinasabi ng kanyang puso na kailangan pa rin niya ito sa buhay?


Related Stories