Valencia Brood Series 10 - Jillian - PHR06291

Ratings :


Date Issue : Jun. 05, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Aya Myers
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Marami kang binuhay na bagong pakiramdam sa dibdib ko. They were all new but they felt right.” Isang lalaki ang labis na kumuha ng atensiyon ni Jillian Valencia. He was tall, dark, and utterly gorgeous. He had a commanding presence and a kingly aura. He was hot! Halos manlambot ang kanyang mga tuhod sa mga titig nito. “A Valencia always pays her or his debt,” sabi ng lalaki sa kanya. Bumuka ang mga labi ni Jillian at napasinghap, kasabay ng panlalaki ng mga mata. His words gave her goose bumps. That line rung a bell. Binuksan niyon ang isang alaala. Sinabi iyon noon ni Jillian sa misteryosong “knight in shining armor” na nagligtas sa kanya mula sa mga bully. Ang hindi niya inaasahan, hindi knight in shining armor ang lalaki kundi isang prinsipe. A real-life prince. The man was no other than Alejandro Lucca Montrejos, prince of Dushiana. At ang guwapong prinsipeng ito ang gumising sa erotic spots sa kanyang katawan…


Related Stories