Unwanted Girlfriend - LIB00476

Ratings :


Date Issue : Jul. 03, 2018
Publisher : LIB Creatives
Author : Vampiremims
ISBN :
Price : PHP 165.00
  Share by Twitter


About This Book

“I promise I will love you forever. Every single day of forever.” Mikaela promised herself not to fall in love dahil sa sakit niya sa puso. Pero nasira ang pangakong iyon nang makilala niya ang photographer na si Mikael Kerko Anderson. And Cupid really aimed at her heart so badly. But the problem was, bratinella ang tingin ni Mikael sa kanya. Kaya pilit siyang nagbago para lang mapansin ng lalaki. Nagtagumpay naman siya. At hinding-hindi niya pagsisisihan na sinira niya ang pangako sa sarili. Lalo na nang makahanap na sila ng donor para sa kanya at tagumpay naman ang operasyon. Everything was going well… Until that one faithful rainy night when Mikael told her he was in love with someone else.


Related Stories