The Future Series 6 - Probably Love

Ratings :


Date Issue : Jul. 04, 2018
Publisher : Only on Digital
Author : Maxine Del Carmen
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Magaling akong manghula sa paraang alam ko. Pero hindi ko nahulaang mamahalin kita.” Panghuhula ang naisip na raket ni Gypsy para maisalba ang papalugi niyang café dahil sa kagagawan ng pagtatayo ng The Rack’s Bistro—ang kalabang restaurant na pagmamay-ari ng guwapo at charming sana pero may-pagkasupladong si Trevor Rosales. Observant naman kasi siyang tao at tinutulungan din siya ng kapatid na tunay na namana ang ganoong talent mula sa lola nila. Kaya kahit paano, madalas na nagkakatotoo ang mga hula niya sa mga tao. At nang magkaroon ng chance na makaganti kay Trevor pati na rin sa mga kaibigan nito—dahil sa pagkatalo sa isang pustahan na kagagawan mismo ng kapatid ni Trevor na si Roxanne—pinagkakitaan niya ang mga lalaki sa mga ibinentang “pangontra” sa mga hindi magandang hula na ibinigay niya sa mga ito. Unexpectedly, muli silang nagkabanggaan ni Trevor dahil sa “panghuhula” naman niya sa tiyahin nito para hindi tanggapin ang inaalok na project ng lalaki. Pero sa isang mahigpit na pangangailangan, kailangang pakisamahan ni Gypsy si Trevor bilang “spiritual consultant o guide” daw nito sa gagawing presentation para patunayan na karapat-dapat ito sa project na kailangan sa negosyo ng tiyahin. “Trabaho lang, walang personalan” ang peg lang dapat ni Gypsy sa pagsama-sama kay Trevor kahit saan. Pero bakit biglang nag-iba ang pagtingin niya sa lalaki nang makitang he is more than just a handsome face na kinainisan niya noon? Naku, mukhang sa pagsama-sama lagi sa lalaki, nadale na rin yata siya ng kakaibang charm ni Trevor na dahilan para mahumaling ang mga customer sa restaurant nito at malugi ang negosyo niya.


Related Stories