Cardinal Bastards Series 9 - Banong Cardinal - CAR00009

Ratings :


Date Issue : Jul. 11, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

She merely wanted to get away from the world, to find peace here. But she found him and she wanted to keep him. Summer detached herself from everything and from everyone pagkatapos sirain ng mga mapagsamantalang tao ang pangalan niya bilang chef. Pinili niyang magtago sa farm na nabili at naging wary sa lahat ng tao. Kaya hindi naging maganda ang unang pagkikita nila ni Banong, ang simpatikong lalaking may-ari ng pinakasikat na kainan sa bayan. At nang malaman ng lalaki kung sino si Summer, kinulit siya nang kinulit na tulungan ang grupo ng mga kabataan na sasali sa isang cooking competition. Siguro dahil na rin sa magaan na pananaw ni Banong, Summer found herself opening up to someone again after a long time. Unti-unti uli niyang nahanap ang inspirasyon para balikan ang tinalikurang buhay. Pero cautious pa rin si Summer, kahit napuno ng buhay at kulay ang mundo niya mula nang makilala si Banong. Ayaw niyang masaktan sa bandang huli. Lalo at nalaman niyang may babaeng matagal nang nililigawan si Banong at determinadong mapasagot…


Related Stories