Kristine 12 - Rose Tattoo - KRG00012

Ratings :


Date Issue : Aug. 06, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

When Lance Navarro whispered “I do…” Erika Rose saw hatred and contempt in his eyes. Pero hindi doon natapos ang galit ng bunsong lalaki ni Franco Navarro. Minutes after the forced wedding, dinala siya nito sa kaibigang tattoo artist and to her horror, Lance branded her for life. At bago siya nawalan ng malay, she saw cruelty imprinted in his eyes. Iyon ang huling pagkakita niya kay Lance for he left her on the same day he married her. At sa loob ng tatlong taon, tinaglay ni Erika Rose sa tapat ng puso ang tatak ng kalupitang iyon.


Related Stories