Bud Brothers Series 2 - My Golly Wow, Betsy!

Ratings :


Date Issue : Aug. 24, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“If I kiss you, will you stay?” May misyon sa Bud Brothers Farm si Betsy: Susubaybayan at aalamin niya ang lahat-lahat tungkol kay Wayne Alban, ang misteryosong boyfriend ng kanyang amo. Unang araw pa lamang niya roon ay pumalpak na siya nang madaganan at masira niya ang precious hibiscus hybrid ng lalaki. Nangangatal man ang lahat-lahat sa kanya ay umamin siya rito ng kasalanan. “Kahit ano ho ang iparusa n’yo sa akin, tatanggapin ko, mapatawad n’yo lang ako,” wika niya sa dark and utterly mysterious na si Wayne. “Okay. Be my wife,” wika nito. Gilalas siya. Parusa ang hinihingi niya, hindi biyaya!


Related Stories