Bud Brothers 8 - Bewitched, Bothered, Bewildered

Ratings :


Date Issue : Sep. 03, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Kung mawawala ang bisa ng gayuma, di loveless na naman ako? Alam ko sa puso ko na kahit i-program pa ako na limutin ka, hindi ko magagawa.” Gilalas si Ginger nang malamang ginayuma ng lola niya si Dick para paibigin sa kanya. Hindi pa pala lumilipas ang galing ng kanyang lola sa mga ganoong bagay, kaya heto siya ngayon, may masugid na suitor. At walang matimtimang birhen kung ang nananalangin ay kasinsimpatiko ng lalaki. Minahal niya ito kahit pa masasabing hindi naman totoo ang pag-ibig nito sa kanya. Akala naman ni Dick ay true love na ang dumapo rito at imbes na maguluhan, tuwang-tuwa pa ito. Idineklara pa sa lahat na pakakasalan nito si Ginger sa lahat ng simbahan. Ngunit gumuho ang kaligayahan nito nang malamang hindi ito in love, nagayuma lang. Sa sama ng loob, binalak nitong gantihan si Ginger, bagay na nakarating naman sa kaalaman ng babae. Ngayon, pareho na silang naghahanap ng magbe-brainwash sa kanila para makalimutan ang kanilang `di totoong pag-ibig sa isa’t isa. Pero paano nga ba ibe-brainwash ang puso?


Related Stories