Bud Brothers 7- Once In A Lifetime Love

Ratings :


Date Issue : Sep. 03, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Jingle bells, jingle bells, mahal ko si Sabel, hey!” Dahil tutol ang uncle ni Sabel kay Monty para sa pinsan niyang si Lily Rose, naatasan siyang gumawa ng paraan para mapaghiwalay ang magsing-irog. Masunurin naman siya, kaya sumunod siya. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin sa puso ng kanyang pinsan. Tumibok iyon sa iba. Okay lang sana at lutas na ang problema, kaso lang, doon sa iniirog niya nabaling ang pag-ibig ni Lily Rose. Kaya sa ayaw at sa gusto ng lahat, gumawa siya ng paraan para mapakasal na si Monty sa pinsan niya para masolo niya ang lalaki sa kanyang panaginip. Pero ano ang nangyari at siya ang naitanan ni Monty?


Related Stories