Love, Lies & Kryptonite - PL00012

Ratings :


Date Issue : Sep. 11, 2018
Publisher : Pride Lit
Author : Nina Satomi
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Lucas knows the chase does not end with the love confession. Lalo’t ngayon pa lang nagsisimula si Kale na kilalanin ang sarili bilang isang openly gay man. Mahal niya si Kale, sigurado na siya. At kahit nalilito pa si Kale sa nararamdaman nito para sa kanya, alam ni Lucas na mahal din siya nito. So he lets Kale take the lead. At habang sinusundan niya ito, isa-isa rin niyang naipapakita ang mga kahinaan kay Kale. Pero bakit kung kalian nagiging maayos na ang lahat sa kanila ni Kale, saka naman dumating sa buhay nila ang isang taong susubok sa katatagan ng kanilang pagkatao at ng damdamin nila para sa isa’t isa? Clara Kent is chaos with a capital “C”. She also happens to be Lucas’ sister.


Related Stories