The Hunk Society Series Book 1: Claimed - LIB00495

Ratings :


Date Issue : Sep. 11, 2018
Publisher : LIB Creatives
Author : Whroxie
ISBN :
Price : PHP 141.00
  Share by Twitter


About This Book

“I don’t know how to deal with living far away from you.. I swear mababaliw ako…” Ganoon na lang ang gulat ni April nang malaman niyang hindi na ang asawa ng kanyang amo ang makakasama niya sa isang gabi bilang surrogate kundi ang ubod ng yabang na kapatid nito na si Kylar Levesque. Ayon sa lalaki, gusto nitong protektahan ang relasyon ng kapatid at asawa nito kaya si Kylar na mismo ang nag-offer sa sarili. Labag man sa kalooban, pumayag si April, alang-alang sa amang nangangailangan ng atensiyong medical para gumaling sa sakit nito. Hindi niya inakala na si Kylar ang gigising sa kanyang pagnanasa. Every touch and kiss felt like she was in heaven. Kylar made her feel pleasure she never imagined she could feel. Ilang beses na naulit ang maiinit na gabi nina April at Kylar. Until she realized that she was already pregnant. When she learned about her pregnancy, she made a decision that she didn’t want to give the baby away. And Kylar agreed with her. Pero may isa pang problema. She had fallen in love with Kylar. Pero paano niya masasabi sa lalaki iyon kung pakiramdam niya ay may itinatago ito sa kanya?


Related Stories