Assassins Batch 2 – Slade (Trust Me, Love Me) - PHR06311

Ratings :


Date Issue : Sep. 11, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Tyra
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“You’re stubborn, and sometimes annoying, but that’s all you and I love it.” Disgust. Iyon lang ang naging reaction ni Jennie nang ibigay sa kanya ng editor in chief niya ang task na interview-hin ang Assassins FC, the country’s most famous football team para sa anniversary edition ng kanilang magazine. Paano kasi, ang captain lang naman ng team na iyon ang taong pinakaiiwas-iwasan niyang makatagpo sa buhay niya. Si Markus Slade Agoncillo. Ten years ago, she fell in love with him. But he broke her heart and left her. Kaya walang balak si Jennie na muling ma-in love dito. But her heart betrayed her. Isang ngiti pa lang ni Slade, nahulog na naman siya…


Related Stories