CARG0001 - Los Bastardos Series 1 - Baba Esperanza

Ratings :


Date Issue : Oct. 10, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Vanessa
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

“Isa lang ang gamot na talagang makakatulong. Halik. Napakasakit kasi nitong sugat ko.” Nagpunta si Dulce sa bayan ng Santa Fe para sa misyong hanapin ang nawawalang bastardo ni Dante Cardinal, ang taong dahilan kaya siya nakapag-aral. Bukod sa utang-na-loob kay Dante, gusto rin niyang matuwa sa kanya si Joaquin Cardinal, ang lalaking matagal na niyang lihim na minamahal. Pero sa pagtapak pa lang ni Dulce sa probinsiya ay nakilala na agad niya ang isang sanggano na kilala lang sa pangalang “Baba.” Kinailangan niyang humingi ng tulong sa lalaki, na napilitan lang magbigay ng tulong. Akala ni Dulce ay magtatapos na agad ang kanilang ugnayan pero parang laging dumarating si Baba sa oras na nanganganib ang kanyang buhay. Inis siya sa binata, walang tiwala… Pero bakit sa tuwina ay gusto niyang malunod sa mga mata nito?


Related Stories