Be My Love, Katherine / For The Love of Alyssa - PHRC0007

Ratings :


Date Issue : Oct. 24, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

For The Love of Alyssa …beautiful like the full moon, pure like the glowing sun… Nakatakda na ang pag-iisang-dibdib nina Jim at Alyssa. Pero dahil sa isang pangyayari ay hindi natuloy ang kasal. At pagkalipas lamang ng ilang linggo ay nagpakasal si Alyssa sa ama ng binata, kay Jaime Villaroman, Sr. Bakit ginawa iyon ni Alyssa gayong dinadala niya sa sinapupunan ang bunga ng pag-iibigan nila ni Jim? Be My Love, Katherine “I’ll make you fall in love with me, Katherine. Maybe then… you’ll stay.” Pagkalipas ng sampung taong paninirahan sa Amerika ay nagbalik si Katherine sa bayan nila. Hindi upang manatili kundi para sapilitang magbigay-galang sa tinakasang ama. Doo’y muling nakita ni Katherine si Emilio, na isang munting bahagi lamang ng kanyang kabataan. Aakalain ba niyang ang payat at matangkad na Emilio noon ay isang guwapong “hunk” na ngayon? Ngunit paano palalayain ni Emilio si Katherine sa isang masakit at hindi malimot na kahapon?


Related Stories