Sweetheart 16 - My Wayward Wife (New Edition) - SWG00016

Ratings :


Date Issue : Nov. 07, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

“Your father paid me to marry you, Cielo. Not to bed you. Pero mapag-uusapan natin iyan. Should you want me to sleep with you, all you have to do is ask and I’ll oblige willingly.” Makalipas ang pitong taon ay bumalik sa Trinidad si Gael para lang matuklasang nakatakdang ilitin ng bangko ang lupain nila na isinangla ng tatang niya bago ito namatay. At iyon ang hindi niya mapapayagang mangyari. Ang problema ay wala siyang maisip na paraan para mabayaran kahit man lang ang interes ng pagkakasangla. Then Vince Saavedra, the bank CEO, made an offer Gael could hardly refuse. Ibabalik nito sa kanya ang titulo ng lupain at ang deed of sale ng iba pa niyang ari-arian pakasalan lang niya ang anak nito—the stubborn, spoiled, but beautiful Cielo Saavedra. Gael would marry the she-devil herself if it was the only way to get his property back.


Related Stories