Sweetheart 15 - A Kiss Remembered (New Edition) - SWG00015

Ratings :


Date Issue : Nov. 07, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 52.00
  Share by Twitter


About This Book

“Hindi ko kailangan ng asawa, Emilie. Ang kailangan ko’y babaeng pakakasalan. There’s the difference.” Isang mapait-matamis na bahagi ng kabataan ni Emilie si Liam, her teenage crush, her first kiss. Paminsan-minsan ay sumasagi ang lalaki sa kanyang isip, pero hanggang doon na lang at hindi na niya inasam na muli itong makikita. Pero muli ay nagkita sila makalipas ang sampung taon. And a man like Liam—hunk, gorgeous, and rich—didn’t stay single. And yet, to Emilie’s delight, he was actually unattached. Then he offered to marry her. A marriage that had nothing to do with love but everything to do with convenience. His convenience and advantage. At kapag tapos na ang itinakda nitong panahon ay maiiwan siyang sugatan ang puso… uli. Kaya ba niyang muling masaktan?


Related Stories