Kristine Series 21 – The Blue-Eyed Devil (New Edition) - KRG00021

Ratings :


Date Issue : Nov. 07, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

Madaling-araw na pero nasa deck pa rin ng pag-aaring yate si Renz Navarro, tired and bored to death. He had just made love to his current girlfriend and found no satisfaction. Nang mula sa kung saan, nakita niyang sumampa sa railings ng yate ang isang… babae! His yacht was more than a thousand yards away from Manila Bay. Ang magkaroon ng hindi inaasahang bisita mula sa madilim na karagatan sa ganoong oras ay bahagi lang ng pagkamangha niya. What took his breath away was the fact that the woman who climbed up to his deck was wearing nothing but seawater dripping down her body!


Related Stories