Sweetheart 17 – Someone To Watch Over - SWG00017

Ratings :


Date Issue : Nov. 09, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

“…I still don’t believe in anything uncanny, or bizarre, or magical, or paranormal. But I do believe that I love you so much. At nangangako akong mamahalin kita hanggang sa dako pa roon.” Madeline was foolish to have accepted a job from a stange old man. Ang trabaho ay nasa bayang nilisan niya may limang taon na ang nakalipas at ipinangakong hindi na babalikan. As if being pulled by some invisible string, Madeline travelled south. As sa pagkamangha niya, ang bahay na inialok sa kanyang tirahan ay ang bahay kastila na noon pa man ay itinuring nang haunted house. She and Keith hadn't believed that. Because it was in that old villa where they had first made love. Sa bahay ding iyon sila bumuo ng mga pangarap. Sa bahay na iyon siya naging maligaya hanggang sa gabing ipinasya kiyang lisanin ang San Ignacio. Now, would the same house bring her back the magic it had brought her five years ago?


Related Stories