Kristine Series 25 – Have You Looked Into My Heart? (New Edition) - KRG00025

Ratings :


Date Issue : Nov. 16, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

Nang unang masilayan ni Serena si Jared Atienza ay nakita niya rito ang kalutasan ng mga suliraning iniwan sa kanya ng namayapang mga magulang. Jared Atienza was filthy rich. Bale-wala rito ang halaga ng pagkakasangla ng asyenda nila. That he was sinfully handsome was an added bonus. Kailangang maakit niya ito sa anumang paraan. Jared couldn’t care less about his grandfather’s codicil. He had come to value his independence. Marriage meant giving it up. His parents were wealthy. Hindi sila maghihirap kung hindi siya mag-aasawa. But that changed when he saw Serena Manzanares. Though she wasn’t his type, he desired her. Kailangang mapapayag niya ito sa marriage of convenience—sa anumang paraan.


Related Stories