Kristine Series 24 – Ivan Henrick (New Edition) - KRG00024

Ratings :


Date Issue : Nov. 16, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 52.00
  Share by Twitter


About This Book

Anim na taon na ang nakalipas, si Ivan at ang dalawang kasama niya—all of them international agents of high caliber—ay iniligtas si Nayumi Navarro mula sa tangkang pag-kidnap dito. Hindi nakilala ni Nayumi ang tatlong taong nagligtas sa kanya. Pero nanatili sa isip at puso niya ang pinuno ng mga ito, kahit na hindi man lang niya nasilayan ang mukha nito. She was not fatalistic. Pero isang araw ay nagtagpo sila. Muli siyang iniligtas ni Ivan sa muntik nang pagkapahamak. Now her fantasy… her knight in shining armour had a face—a handsome, hardened man, with no interest in loving a woman. And if there was one thing he wanted from her—it was sex with a capital S. “Don’t fall in love with me, Nayumi. Trust me, I always say good-bye.”


Related Stories