Balawis Trilogy 2: Honor Among Thieves - PPS00131

Ratings :


Date Issue : Dec. 11, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Rose Tan
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

“You don’t forget the pain. You use it against… them.” MARIKO thought she had pulled off the perfect art theft. It was daring. It was brilliant. It was… in vain. Nauwi sa wala ang lahat ng paghihirap niya makuha lang ang intaglio. May sumabotahe sa operasyon niya. At alam na niya kung sino. Si Mr. Right. That delicious dude in the art gallery. His name was ADAM. Ah, magtutuos sila ng lalaki. Gagawin talaga niya itong icing… Paiikutin niya at pipigain hanggang iluwa ang kanyang intaglio.


Related Stories