Sagada: Nayakap Ko Ang Mga Ulap (New Edition) - GEMG0047

Ratings :


Date Issue : Dec. 14, 2018
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

Brianna was a victim of a failed kidnapping and attack. Iniligtas siya ng isang estrangherong may maiitim na mata na kung tumingin ay halos manuot sa kabuto-butuhan niya. Hindi na niya ito muling nakita pa. Brianna’s fiancé left her when she needed him most. Ang trauma sa muntik na niyang pagkapahamak at ang sakit ng sugatang puso ay pareho niyang ininda. Isang assignment sa Sagada ang hindi niya matanggihan. That was to interview the recluse Shaun Morgan Llantero—a famous Fil-Am pianist. Mula nang mawala ang asawa nito sa isang trahedya ay hindi na ito muli pang nagpakita. When they met, attraction sparked, enough to light the whole of Sagada. Subalit walang balak magpa-interview si Shaun. “You are willing to offer your body for an interview?” His animosity was apparent. Brianna hated him for his accusation. But she would not be deterred. She was as tenacious as a bull. Subalit may isang taong ganoon din kasidhi ang pagnanais na mawala siya sa landas ni Shaun. Kaya ba siyang ipagtanggol nito para bigyan ng ikalawang pagkakataon ang pag-ibig?


Related Stories