His Wife Overnight - LIB00515

Ratings :


Date Issue : Jan. 01, 2019
Publisher : LIB Creatives
Author : Kumi Kahlo
ISBN :
Price : PHP 90.00
  Share by Twitter


About This Book

“You’re the first and no one else comes close...” Hindi inakala ni Dior na compatible sila ni Fitz sa isang aspeto—sa kama. It was simply awesome. Kunsabagay, lahat naman ng sandaling pinagsaluhan nila ni Fitz ay parating awesome. No, hindi lang awesome. Walang eksaktong salita para i-describe ang nararamdaman niya. Para siyang nakalutang sa kalawakan. She felt so light and happy and pleasured. It was heaven. Pero panandalian lang pala iyon dahil hindi naman siya ang mahal ni Fitz. He may have agreed to marry her but his heart belonged to someone else. At nagbabalik ang babaeng mahal nito at handang bawiin si Fitz sa kanya. Dior wanted to fight for Fitz and their marriage. Pero paano kung sa umpisa pa lang ay talo na siya?


Related Stories