Amor Desperadas: Beatrice - PHR06324

Ratings :


Date Issue : Jan. 08, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Belle Feliz
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

“You have me now. I’m yours and I can be yours for as long as you want.” “Do you think you’ll get married someday?” Iyon ang tanong kay Bea ng kanyang anak na si Tilly. Alam niyang nahihirapan ito sa pagkakaroon ng single parent. Kayasinisikap niyang ibigay kay Tilly ang lahat ng kailangan at kaligayahan nito. Pero may mga bagay talaga na hindi pa rin niya maibigay. Katulad ng ama. Hanggang sa dumating sa buhay nila si Ryan. He had been the man of her fantasies. Ang celebrity na sobra niyang hinahangaan. But he was also her best friend’s ex-boyfriend. Bea liked the feel of tension with him. Ramdam niya na buhay na buhay siya kapag magkasama sila. Babaeng-babae. Hindi niya ginustong maramdaman ang ganoon sa kahit na sinong lalaki pagkatapos ng nangyari sa ama ni Tilly. Masaya na siya sa kanyang anak at hindi niya kailangan ng pag-ibig ng isang lalaki. Pero paano ba pipigilan ang puso sa pagmamahal? Ryan was just so irresistible and she couldn’t help herself.


Related Stories