Kissing You Good-bye - PHR06320

Ratings :


Date Issue : Jan. 08, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Midge Alejo
ISBN :
Price : PHP 60.00
  Share by Twitter


About This Book

“`Wag kang sisimangot dahil lalo kang gumaganda. Baka naman kaya ka simangot nang simangot, gusto mo nang pakasalan kita?” Maxwell Quintanar may be a dream guy for a lot of women, but for Jan Marie, he was nothing but an arrogant and condescending jerk who happened to be filthy rich and, well, handsome. Bakit niya hahangaan ang lalaking napakababa ng tingin sa kanya? Pero nang bagyuhin ng kamalasan ang kanyang pamilya, natuklasan ni Jan Marie na malaki pala ang utang nila sa lolo nito—kay Don Maximo. At si Maxwell ang inatasang kumuha ng natitirang ari-arian nila: ang kinalakihan niyang mansiyon. Kahit labag sa loob ni Jan Marie, pinuntahan niya ang lalaki para pakiusapan—at hindi sinasadyang nailigtas niya ang buhay nito. Bilang pasasalamat sa pagliligtas niya sa buhay ng apo, nakahanda raw si Don Maximo na tulungan siya. May isa lang itong hinihinging kapalit: kailangan niyang magpanggap na fiancée ni Maxwell. Desperada na si Jan Marie kaya pumayag siya. Tutal naman, may lapses ang memories ni Maxwell nang magising, madali niya itong mapapaniwala. Kailangan lang niyang magpanggap hanggang sa bumalik ang nawawalang memories ng lalaki. Pero hindi niya napaghandaan ang Maxwell na may amnesia: sweet, malambing, at very lovable…


Related Stories