Light - PPS00134

Ratings :


Date Issue : Jan. 08, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Jelaine Albert
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

“I was convinced that I would live alone, that I didn’t need anyone. But you came. You pestered me and you drove me crazy. But you also made me smile.” Para makabalik si Light sa kanyang post bilang guardian angel ay kailangan niyang magtagumpay sa dalawang misyon: una, maging guardian angel ng isang weird scientist para kumbinsihin itong itigil ang ginagawang human companion robot dahil walang makakapantay sa human interactions at pakikipagkaibigan. Pangalawa, kailangan niya itong hanapan ng suitable partner in life. Easy-peasy, he thought. But of course, there would be consequences if he didn’t succeed: bawal na siyang bumaba sa lupa at ang pinakanakakatakot, puputulin ang kanyang mga pakpak. Light was certain he would do everything to succeed on his missions. But then he met his charge, si Ada Petrasanta. She was antisocial, distrusting, and lonely. At may mga ginigising itong damdamin sa kanyang puso. Pag-ibig.


Related Stories