Ang Lalaking ni Hindi Ko Pinangarap / I'm Crazy For You - PHRC0014

Ratings :


Date Issue : Oct. 29, 2020
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

Ang Lalaking ni Hindi Ko Pinangarap “Hindi ako mayaman noon, Helen. Hindi pa rin ako mayaman ngayon. Pero pinakasalan mo ako. Diyan pa lang ay nakalamang na ako kay Adrian.” Naghihintay na lang si Helen na gawing pormal ni Adrian ang relasyon nilang dalawa. Na sa malaon at madali’y ihahayag nito na magnobyo sila. Subalit mula sa kung saan, biglang sumulpot pagkatapos ng labintatlong taon ang nakatutuwang kahapon sa katauhan ni Gene. Tall, handsome, and gorgeous. Happy-go-lucky. Walang nakababagot na sandali tuwing kasama ito ni Helen. Hindi si Gene ang lalaki sa pangarap niya kundi si Adrian. Pero bakit hindi niya maramdaman kay Adrian ang masarap na kilabot tuwing magkakalapit sila ni Gene? Dapat ba niyang bigyan ng timbang ang sexual awareness sa pagpili ng talagang mamahalin? I'm Crazy For You “Isusulat mo ito sa nobela mo, Maxine… ‘She opened to him like a flower drinking in rain. Her mouth was soft and inviting. His tongue slid between her lips… And she was lost,’” he murmured as his mouth did what he just narrated. Kinasusuklaman ni Maxine ang mga lalaking tulad ni Leandro Villarica, mga lalaking nagsasamantala at naglalaro sa mahihinang babae. Oh, yes, he was rich and gorgeous, mga katangiang sapat upang sambahin ito ng mga babae. Pero hindi siya. Magyeyelo na muna sa impiyerno bago siya maging biktima nito. Having Maxine in his house was pure hell! Kung alam lang ni Maxine ang kababalaghang nagaganap sa katawan niya tuwing tititigan siya nito. Pero kinasusuklaman siya ni Maxine, which made him want her all the more. Pero paano ito mapapasakanya nang hindi kailangang mabanggit ang salitang “kasal”?


Related Stories