Ganoon Kita Kamahal / First Time I Saw You - PHRC0013

Ratings :


Date Issue : Jan. 23, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

Ganoon Kita Kamahal “You may have an enchanting smile and eyes that look deep into a man’s soul but I am immune to the likes of you, Judy…” Labing-anim na taon si Judy nang ipagtabuyan siya ng ina at ng stepbrother sa Hacienda Esmeralda pabalik sa Maynila sa kasalanang hindi niya ginawa. Makalipas ang anim na taon ay dumating muli sa buhay niya si Jose Luis Esmeralda, ang panganay na anak ng lalaking muling pinakasalan ng kanyang ina. Pinilit siya nitong iuwi sa Hacienda Esmeralda dahil sa isang trahedyang kinasangkutan ng ina. Para dito ay isa siyang masamang babae. Iyon ang pagkakilala ni Jose Luis sa kanya kahit noong dalagita pa lang siya. Pero bakit gusto siya nitong pakasalan sa kabila ng pagkakaalam niyang kinasusuklaman siya nito? First Time I Saw You “You have innocent eyes, Blanca, and you are as pure as your name signifies.” Magpapakasal sila ni Kier. At hindi na siguro masama kung mauna na niyang ipagkakaloob ang sarili rito. Sa araw na handa na niyang gawin ang nasa isip, Blanca witnessed his betrayal. Ang sunod niyang nalaman, she was married to Kier’s older brother, kay Benedict. Si Benedict na sa pagkakakuwento ni Kier ay walang babaeng tumagal.


Related Stories