LiberTEA Trilogy 3: Sundae

Ratings :


Date Issue : Jan. 29, 2019
Publisher : Only on Digital
Author : Sharmaine Light
ISBN :
Price : PHP 52.00
  Share by Twitter


About This Book

“Mamili ka sa dalawa. Masaktan ka dahil nagmahal ka o masaktan ka dahil pinigilan mong magmahal?” Isinusumpa ni Sundae—co-owner ng LiberTea—ang lahat ng may kinalaman sa fairytales at happy ever-afters. Kung naging totoo lang siguro si Kupido, malamang naipaggatong na niya ang pana at palaso nito dahil sa pakikialam sa buhay-pag-ibig ng mga tao. At mukhang siya ngayon ang napag-trip-an ni Kupido dahil dinala nito sa buhay niya ang mayabang at malakas mang-asar na si Rickson, not to mention his mischievous chinito eyes. Nakasagutan niya ang lalaki dahil lang sa isang order na kape. At ang walanghiya, ayaw pang magpaareglo sa isang simplemng pag-uusap. Humantong tuloy iyon sa pakikipag-date niya rito dahil na rin siya. Pero kung gaano siya nag-effort na sungitan ito ay ganoon din ang effort ni Rickson para pangitiin naman siya. Akala niya mabubunutan na siya ng tinik sa buhay mo matapos ang usapan nila. Pero iba ang nangyari. Hinahanap-hanap na niya ang presensiya ni Rickson. May disappointment siyang nararamdaman kapag hindi ito nakikita o naririnig ang boses? Something is wrong. Really wrong.


Related Stories