LiberTEA Trilogy 2: Bonbons

Ratings :


Date Issue : Jan. 29, 2019
Publisher : Only on Digital
Author : Camilla
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“You will be mine. It’s just a matter of time.” May bagong bukas na tea house sa tapat ng LiberTEA Café, ang pag-aaring business ni Bonbons at dalawa pa niyang pinsan. “Mag-undercover ka, Bons. Tingnan mo ang menu nila at alamin kung bakit sila dinudumog.” Pero hindi naman inakala ni Bonbons na iyon ang magiging way para makita niyang muli si Rudyard Cantor, ang kanyang ex-boyfriend na minahal niya pero pinagpustahan lang pala siya nito at ng mga kabigan! Ten years... at para pa rin siyang dalagitang nagta-transform sa gelatin ang mga buto kapag malapit sa lalaki. Hindi namalayan ni Bonbons na nabubuhay na pala uli ang damdamin niya para sa walanghiya. At mukhang hindi naman siya nag-iisa, lalo pa nang sabihin ito ni Rudyard: “You know what? I just realized something. I never stopped loving you.” Totoo ba ang mga pinagsasabi ng lalaki? Baka balak lang siya nitong gantihan sa pakikipaghiwalay basta-basta rito ten years ago. Hindi na siya magpapatangay sa tamis ng dila nito. Been there, done that.


Related Stories