LiberTEA Trilogy 1: Éclair

Ratings :


Date Issue : Jan. 29, 2019
Publisher : Only on Digital
Author : Gazchela Aerienne
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

Dala ng matinding boredom ay napagpasyahan ni Éclair na pumunta sa farm nila para makapag-unwind. Pero hindi pag-a-unwind ang napala niya. Dahil unang araw pa lang sa farm ay nakasalubong na niya si Vincent del Vega—ang guwapo at supladong customer nila sa LiberTEA, na napag-trip-an niya minsang maligaw ito sa coffee shop. At ikini-claim nitong pinagtataguan daw at tinatakasan niya ang atraso sa lalaki. “Ano? Wala akong atraso sa `yo. Ikaw itong may atraso sa `kin. Bakit ka basta pumapasok sa lupain ko, ha?” mataray na sikmat ni Éclair sa lalaki. “Dahil naniningil ako ng pautang. Sige, bukas na lang ulit ako maniningil. Alas-siyete ng umaga.” That brute! hindi ito titigil hanggang hindi nakakapaningil. Pero may problema pa pala siya. Dahil sasulok ng puso ni Éclair, gusto niyang parating may sumusulpot na guwapong Vincent sa harap niya para singilin ang kabayaran sa atraso niya ditto. Puwede na kayang ipambayad ang puso niya?


Related Stories