Gangsters VS Assassins - PPS00142

Ratings :


Date Issue : Feb. 06, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : XavierJohnFord
ISBN :
Price : PHP 195.00
  Share by Twitter


About This Book

“Hindi kailanman magiging tama ang manakit ng iba para lang mabawasan ang kaparehong sakit na gusto mong iparanas.” Isa lang ang rason ni Xavier Villareal kung bakit siya naging si Xenon, ang leader ng Warlords Platoon—pinakakilala at pinakakinatatakutang grupo sa Privus Trata na isang underground society. Iyon ay ang hustisya. Gusto niyang mahanap ang taong pumatay sa kanyang girlfriend two years ago at gusto niyang paghigantihan ang taong iyon. But he had to admit that something in him changed when he met Xyrene, ang babaeng ipinagkasundo sa kanya ng kanyang mga magulang. Biglang parang gusto na niyang protektahan ang babae. Dahil alam niyang manganganib ang buhay nito kung patuloy na sasama sa kanya. Even before he could make a step to protect Xyrene, saka naman in-announce ng Privus Trata na magaganap ang GVA Battle nang taon na iyon. Ang GVA Battle ay isang bloody battle sa pagitan ng mga highest ranking gangsters at assassins. Ang sinumang matitirang buhay hanggang sa last battle ay mananalo ng cash prize at isang “death wish” kung saan tutuparin ng Privus Trata ang lahat ng hihilingin ng grand winner. Kailangan niyang manalo roon dahil alam ng master gamer ng laro ang sagot sa mga tanong na gusto niyang malaman. But Xavier got the shock of his life when he saw Xyrene in the battleground. At ang pinakaikinagulat niya ay isa rin itong gangster! Now what would happen if both of them were in the battleground?


Related Stories