My Love My Hero, Hanz - MLHG0165

Ratings :


Date Issue : Feb. 06, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

Angeli found her boyfriend murdered in his office. Subalit walang gustong maniwala sa kanya. Ayon sa imbestigasyon ay nagpakamatay si Dirk. Nagbakasyon siya sa isang bayan sa norte upang malimutan ang trahedya. Doo’y nakilala niya si Hanz Belleza, a gorgeous fisherman, whose smile melted her knees. But he owned a black Honda Civic. At iyon mismo ang sumusunod kay Angeli sa daan nang patungo siya sa San Nicolas. At ang humahabol sa kanya nang gabing mamatay si Dirk ay ang itim ding Honda Civic. At natitiyak niyang may lihim sa likod ng pagkatao ni Hanz. Was she risking her life as well as her heart by falling in love with him?


Related Stories