The Breakers Corazon Sociedad Batch 2 Book 11: Nathan Luther - TBS00011

Ratings :


Date Issue : Feb. 07, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Venice Jacobs
ISBN :
Price : PHP 82.00
  Share by Twitter


About This Book

“I don’t know how not to miss you. You have taken a permanent residence in my heart. At hindi ka na mawawala dito.” Inilaan ni Chloe ang maraming taon ng buhay niya para sa kanyang pamilya. Siya ang tumayong guardian sa mga kapatid, at maging sa ama na ang tanging ginawa lang ay magbigay ng problema sa kanila. Then one day, her father screwed up big time. Dahil doon, nakilala niya si Nathan Luther—a snobbish, cold man who offered to help her. Noong una ay naiinis siya sa lalaki. He was also the one who put his father in jail. Pero sa pagdaan ng mga araw, unti-unti niyang nakikita ang kabutihan ni Nathan. Unti-unti siyang nahuhulog dito. Chloe fell in love with him. Ipinangako niya na gagawin ang lahat para mapasaya si Nathan, para matulungan itong kalimutan ang isang parte ng nakaraan nito na nagdulot ng malaking sugat sa puso ng lalaki. Everything was going well until someone from his past came back. Isang tao na makakasira sa lahat ng mga pangarap niya kasama si Nathan. Isang tao na mas may karapatan sa lalaki kaysa sa kanya…


Related Stories