The Queen Series 1 - The Queen of Heralds - TQS00001

Ratings :


Date Issue : Feb. 14, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Ashlene Javier
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Ang sukatan ng true love, hindi paglalagay ng sukatan.” Cerise Lopez was the editor in chief slash queen bitch of The Philippine Herald, a national broadsheet owned by the Delgado family. Ilag ang halos lahat sa kanya. Kahit kasi ang mismong publisher na si Julian Luis “Ledge” Delgado, inaaway niya. Pero biglang nagulo ang mundo ni Cerise habang nag-iimbestiga sila sa masalimuot na mundo ng isang sindikato na nagpapatakbo ng isang male sex den. She suddenly found her condo unit trashed by unknown people, getting two of her beloved cats killed. Kinailangan niyang makitira sa bahay ni Ledge para sa kaligtasan niya at ng natitira pa niyang mga alagang pusa. Huli na nang ma-realize ni Cerise na mayroon pala siyang hindi nagawang paghandaan: ang pagkahulog ng puso niya kay Ledge Delgado. Dahil kahit anong iwas niya, unti-unti na rin siyang nasasanay sa setup nila. And getting used to having Ledge around was simply a trip bound for heartbreak.


Related Stories