Kristine Series 27 - Alessandro Leon

Ratings :


Date Issue : Feb. 20, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Martha Cecilia
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

Sa bilyaran unang nakita ni Xander ang isang estudyante na nagsisikap maipanalo ang laro sa kadahilanang ito at ang mga classmate nito’y nangangailangan ng pera para sa project. She was thin and small-breasted. But a beauty in a different sort. And with forest-green eyes. Bukod sa hindi type ni Xander ang mga skinny women, hindi siya ang uring pumapatol sa estudyante. It would be like taking a baby in its cradle. Little did he know that young, model-thin, and small-breasted mestiza wasn’t as innocent as she looked. The woman was a tramp, for crying out loud! Ito mismo ang babaeng lumabas sa cardboard cake na iniregalo para kay Cash Santa de Leones—isang kasamahang race car driver!


Related Stories