Taming The Brash Princess - PHR06325

Ratings :


Date Issue : Feb. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Sofia
ISBN :
Price : PHP 120.00
  Share by Twitter


About This Book

“Sabi mo na minsan sa buhay mo, gusto mong ikaw naman ang unahin... So here I am. I am putting you above everything else… Ikaw ang pinipili ko. Will you accept me even if I am jobless and all I can give you is my love?” Class A Troublemaker. That’s Nadine Baluarte for you. To the rescue naman palagi si Miller, ang pinagkakatiwalaang anak ng business partner ng ng kanyang ama. Hindi man sinasadya pero masaya siya kapag tumatayo itong hero niya. But he actually loathed her. Sayang lang daw ang pera ng ama sa kanya dahil walang patutunguhan ang buhay niya. Hanggang ipinamahala ng ama ni Nadine sa binata ang pagbabantay sa kanya habang nasa bakasyon ang mga ito. Miller became her jailer. Gagawin daw nito ang lahat para lang disiplinahin siya. She loved her freedom and she had secrets she must guard well. At walang ibang naiisip na paraan si Nadine para takasan si Miller kundi ang akitin ito. Hindi niya tatantanan ang lalaki hangga’t hindi bumibigay ang puso nito.


Related Stories