Assassins Batch 2 Book 2 - Law, Stupid Love - PHR06330

Ratings :


Date Issue : Jan. 27, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Tyra
ISBN :
Price : PHP 50.00
  Share by Twitter


About This Book

“Each time you show me that smile, I feel like I could tell you anything.” Isa lang ang dahilan ni Freya kung bakit pumayag siya sa request ng kanyang kaibigan na pamahalaan muna ang vet clinic nito sa Masbate—iyon ay ang takbuhan ang malaking problema niya sa kanyang boyfriend. She saw him having sex with another woman. She was enjoying her vacation so far. It also became her temporary escape from all the things that she was afraid to face. That was what she thought at least bago niya nakilala si Law—one of the players of Assassins FC, the famous football team in the country. Si Law ang bunsong anak na lalaki ng may-ari ng rancho na pinupuntahan niya kada Linggo. Ipinagtaka ni Freya ang nalamang ngayon lang pala umuwi sa rancho si Law pagkalipas ng ilang taon. Hanggang sa obserbahan niya ang mga ikinikilos nito tuwing magkikita sila—which made her realize that he was in love with his brother’s fianceé. Pero habang inoobserbahan si Law, hindi namalayan ni Freya na mas nakikilala na pala niya ang lalaki. That despite his being expressionless and emotionless most of the time, there was kindness and gentleness in him. Dahilan para mahulog ang kanyang puso rito. Pero ano ba ang laban ng ilang linggo niya sa ten-year unrequited love ni Law? Isa pa, malapit nang matapos ang kanyang bakasyon at babalik na siya sa “realidad.”


Related Stories