SCIU Case Files Series No. 1-Alone - PPS00147

Ratings :


Date Issue : May. 05, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Venice Jacobs
ISBN :
Price : PHP 195.00
  Share by Twitter


About This Book

No one could stand being alone. Even monsters. There’s a monster on the hunt for its prey: children. At nakasalalay sa bago at special team na binuo ng SCIU (Special Criminal Investigation Unit) ang paghuli sa kriminal at pagliligtas sa mga bata. To achieve this, the team needs to rely on their wits and instincts. Senior Inspector Lizette Salcedo knows how victims feel dahil napunta na siya sa ganoong sitwasyon. At nakabangon siya at handang tumulong sa mga naghahanap ng hustisya. Maaasahan naman niya ang mga kasama, lalo na ang team leader—si Major Kevin Pascua na kilala niya noon bilang taong-bato: walang emosyon, pero may matinding pagmamalasakit pala sa lahat, lalo na sa mga biktima. The team has a “black sheep” though—si Inspector Joshua Sann, a great profiler who embodies violence and arrogance. They need to find and rescue the innocent victims. But will they be able to hold down the monster who abused them?


Related Stories