Astoria’s Place 2-The Engineer, Augustus “Paku” Regencio - PHR04753

Ratings :


Date Issue : Mar. 26, 2019
Publisher : Precious Pages Corp.
Author : Mei Sanchez
ISBN :
Price : PHP 45.00
  Share by Twitter


About This Book

“Bagay rin naman tayo, hindi mo lang alam.” Labing-apat na taon pa lang si Astoria nang una niyang nakita si Paku. Best friend ito ng Kuya Ramsey niya. Na-love at first sight agad siya rito. Pero mula nang panahong iyon hanggang sa pagsapit niya sa edad na beinte-singko ay hindi na nagbago ang pagtingin nito sa kanya. Itinuturing siya nito bilang isa lang nakababatang kapatid. Naging escort niya ito sa lahat ng memorable events ng kanyang buhay at mukhang iyon lang ang maibibigay nito sa kanya. Hinintay niyang makita siya nito bilang isang babae at hindi bilang isang younger sister. Nang sa wakas ay dumating din ang panahong magkakapag-asa na siya rito, na akala niya ay mahal na rin siya nito, saka niya nalaman na may girlfriend na ito. Magkakaroon pa ba ng pag-asa ang puso niyang labing-isang taon nang nagmamahal dito?


Related Stories